Việt Nam Airlines

1. Nhà hàng Cơm Việt Nam 123

- Địa chỉ: Tổ 1, Phường Quang Trung – thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 0987.169.342

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá dịch vụ ăn uống 20%

- Thời điểm áp dụng: 01/5-01/12/2020

2. Nhà hàng Sơn Thúy

- Địa chỉ: Số 8D, đường Nguyễn Văn Linh. Tổ 5 phường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 0915.047.301

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá dịch vụ ăn uống 10%

- Thời điểm áp dụng: 24/6-30/9/2020

3. Nhà hàng Trúc Gia Trang

- Địa chỉ: Km 78 đường Hà Giang – Tuyên Quang

- Điện thoại: 0839.194.555

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá dịch vụ ăn uống 15%

- Thời điểm áp dụng: 01/6-31/12/2020

4. Nhà hàng Thiệu Thoa

- Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Minh – huyện Yên Minh

- Điện thoại: 0963.981.668

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá dịch vụ ăn uống 30%

- Thời điểm áp dụng: 01/6-31/12/2020

5. Nhà hàng Đồng Quê

- Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê

- Điện thoại: 0983.174.728

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá dịch vụ ăn uống 10%

- Thời điểm áp dụng: 01/5-31/12/2020

6. Nhà hàng Thư Thùy

- Địa chỉ: Thôn Bản Loan xã Yên Định, huyện Bắc Mê

- Điện thoại: 0379.228.783

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá dịch vụ ăn uống 15%

- Thời điểm áp dụng: 01/5-31/12/2020