Việt Nam Airlines

1 . Khách sạn Phoenix ****

- Địa chỉ: Tổ 17. Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 02196.506.666

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 27%

- Thời điểm áp dụng: 01/5-30/7/2020

2. Khách sạn Cao Nguyên ***

- Địa chỉ: Tổ 8. Phường Trần Phú - Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 0982.885.577

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 45-50%

- Thời điểm áp dụng: 15/5-30/9/2020

3. Khách sạn Thiên Thanh

- Địa chỉ: Tổ 9. Phường Minh Khai - Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 02193.888.898

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 15%

- Thời điểm áp dụng: 19/5-30/8/2020

4. Trường Xuân resort

- Địa chỉ: Tổ 9, phường Quang Trung - Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 02193.862.268

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 35%

- Thời điểm áp dụng: 06/5-31/12/2020

5. Khách sạn Đinh Gia

- Địa chỉ: Thôn Cầu Mè – xã Phương Thiện - Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 0965.525.086

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 10%

- Thời điểm áp dụng: 10/5-30/8/2020

6. Hà Giang Moments Homestay

- Địa chỉ: Thôn Chang – xã Phương Thiện - Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 0799.898.889

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 20%

- Thời điểm áp dụng: 19/5-30/12/2020

7. Ecolodge Pan Hou Village

- Địa chỉ: Thôn Làng Giang – Xã Thông Nguyên – huyện Hoàng Su Phì

- Điện thoại: 02193.833.535

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 30%

- Thời điểm áp dụng: 01/7-31/12/2020

8. Hoàng Su Phì Green

- Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Vinh Quang – huyện Hoàng Su Phì

- Điện thoại: 0388.927.652

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 10%

- Thời điểm áp dụng: 01/6-31/12/2020

9. Hoang Su Phi Bungalow

- Địa chỉ: Thôn Nậm Hồng – Xã Thông Nguyên – huyện Hoàng Su Phì

- Điện thoại: 0988.070.619

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 20%

- Thời điểm áp dụng: 13/5-31/12/2020

10. Hoang Su Phi Lodge

- Địa chỉ: Thôn Nậm Hồng – Xã Thông Nguyên – huyện Hoàng Su Phì

- Điện thoại: 0866.196.878

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 40-50%

- Thời điểm áp dụng: 30/4-15/8/2020

11. Khách sạn Gia Long *

- Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Cốc Pài – huyện Xín Mần

- Điện thoại: 02193.888.668

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú, ăn uống 10%

- Thời điểm áp dụng: 01/7-31/12/2020

12. Khách sạn Tam Sơn **

- Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Tam Sơn – huyện Quản Bạ

- Điện thoại: 0977.198.333

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 20%

- Thời điểm áp dụng: 01/6-31/12/2020

13. Khách sạn Thảo Nguyên **

- Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Yên Minh – huyện Yên Minh

- Điện thoại: 0982.268.819

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 30%

- Thời điểm áp dụng: 01/5-31/12/2020

14. Du Già homestay

- Địa chỉ: Thôn Cốc Pảng – xã Du Già – huyện Yên Minh

- Điện thoại: 0357.720.252

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 30%

- Thời điểm áp dụng: 01/5-31/12/2020

15. Khách sạn Tiến Anh **

- Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình – huyện Quang Bình

- Điện thoại: 0913.007.062

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 20%

- Thời điểm áp dụng: 01/5-31/12/2020

16. Khách sạn Trường Anh II **

- Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Đồng Văn – huyện Đồng Văn

- Điện thoại: 0219.3859.859

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 25-40%

- Thời điểm áp dụng: 01/5-31/12/2020

17. Khách sạn Lâm Tùng **

- Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Đồng Văn – huyện Đồng Văn

- Điện thoại: 0219.3856.789

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 20%

- Thời điểm áp dụng: 01/5-31/12/2020

18. Khách sạn Tiến Tài **

- Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc – huyện Mèo Vạc

- Điện thoại: 0915.875.323

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 15%

- Thời điểm áp dụng: 08/5-12/12/2020

19. Khách sạn Mai Đào II *

- Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc – huyện Mèo Vạc

- Điện thoại: 0969.669.456

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 15%

- Thời điểm áp dụng: 01/6-30/10/2020