Việt Nam Airlines

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Cổng trời Quản Bạ

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Núi Đôi - Cô Tiên Quản Bạ

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 17:00
 • TƯỜNG THÀNH CÁN TỶ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Dốc Thẩm Mã

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Nhà hàng Huận Hiền

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Khu di tích Dinh nhà Vương

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 15:00
 • Cột cờ Lũng Cú

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 19:00
 • Phố cổ Đồng Văn

  Mở cửa: 04:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Nhà hàng Hải Hiền

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Caffe A Sử

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:00
Ngày 2
 • Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Quán bánh cuốn Bà Hà

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 12:00
 • Đèo Mã Pì Lèng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • TUYẾN ĐI BỘ VÁCH ĐÁ TRẮNG

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Nhà hàng Phúc Cái

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:30
 • LÀNG VĂN HÓA NẶM ĐĂM (NGƯỜI DAO)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Nhà hàng Cơm Dân Tộc

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 22:00