Việt Nam Airlines

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • THỦY ĐIỆN SÉO HỒ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • ĐÁ XÂM NHẬP SÉO HỒ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Nhà Hàng Bò Thảo Dược

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
 • ĐIỂM QUAN SÁT HẺM VỰC KHE LÍA

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • NHÀ CỔ DÂN TỘC GIÁY MA LÉ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Cột cờ Lũng Cú

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 19:00
 • LÀNG LÔ LÔ CHẢI

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Mã Pì Lèng

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 23:00
 • NGUYÊN COFFEE

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Khách sạn Thiên Hương

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:59
Ngày 2
 • TUYẾN ĐI BỘ VÁCH ĐÁ TRẮNG

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • ĐIỂM DỪNG CHÂN MÃ PÌ LÈNG

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • ĐIỂM QUAN SÁT TOÀN CẢNH MÃ PÌ LÈNG

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • KHUÔN VIÊN TƯỢNG ĐÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • HỢP TÁC XÃ THỔ CẨM LÔ LÔ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • NHÀ TRUYỀN THỐNG NGƯỜI MÔNG MÈO VẠC

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • HỢP TÁC XÃ MẬT ONG BẠC HÀ TUẤN DŨNG

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa