Việt Nam Airlines

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • SÁCH ĐÁ VẦN CHẢI

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Bãi đá Hải cẩu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Dốc Thẩm Mã

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • NHÀ TRUYỀN THỐNG NGƯỜI MÔNG

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • KHỦNG HOẢNG SỰ SỐNG TOÀN CẦU Ở SỦNG LÀ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Nhà hàng Âu Việt

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Hang Rồng

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Địa hình Mặt trăng Xà Phìn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nhà hàng Ngọc Cừ

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Khách sạn Hoa Cương

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Phố cổ Đồng Văn

  Mở cửa: 04:00
  Đóng cửa: 23:00
Ngày 2
 • Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Quán bánh cuốn Bà Hà

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 12:00
 • Di tích Đồn cao

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • MIẾU THỜ THẦN NƯỚC ĐỒNG VĂN

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Nhà hàng Vị Sơn Quán

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Khu di tích Dinh nhà Vương

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 15:00
 • CÂY THIÊNG THÀI PHÌN TỦNG

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00