Việt Nam Airlines

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Miếu Làng Đán

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Thạch Sơn Thần

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Đền Bình An

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • NHÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC BỐ Y

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Cổng trời Quản Bạ

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Núi Đôi - Cô Tiên Quản Bạ

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nhà hàng Thanh Bình

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Du lịch làng nghề Rượu ngô Thanh Vân

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:30
 • MẶT TRƯỢT ĐỨT GÃY TAM SƠN

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • LÀNG VĂN HÓA NẶM ĐĂM (NGƯỜI DAO)

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Khách Sạn Tam Sơn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Thế Giới Di Động Quản Bạ

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 21:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà hàng Bình Nhâm

  Mở cửa: 10:00
  Đóng cửa: 21:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • ĐỘNG LÙNG KHÚY

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • HỢP TÁC XÃ THỔ CẨM CÁN TỶ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • RỪNG NGHIẾN CÁN TỶ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • TƯỜNG THÀNH CÁN TỶ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 16:00
 • Nhà hàng Phúc Cái

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59