Việt Nam Airlines

Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Bảo tàng tỉnh Hà Giang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Nhà Hàng Cá Sông Lô

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 22:00
 • CHÙA QUAN ÂM

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Cơm Dân Tộc

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 22:00
 • Nà Thác - Khuổi My - Lùng Vài, xã Phương Độ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:00