Việt Nam Airlines

KHU ĐIỂM DU LỊCH

28/06/2020 283 0

1. Khu DLST Thạch Lâm Viên

- Địa chỉ: Tổ 3, phường Quang Trung - Thành phố Hà Giang

- Điện thoại: 0983.271.347

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Giảm giá lưu trú 15%

- Thời điểm áp dụng: 01/5-31/12/2020

2. Làng VHDL dân tộc Mông Lũng Cẩm Trên

- Địa chỉ: Thôn Lũng Cẩm Trên – xã Sủng Là – huyện Đồng Văn

- Điện thoại: 02193.862.268

- Mức giảm giá tham gia kích cầu: Miễn phí vé tham quan

- Thời điểm áp dụng: 01/6-31/12/2020

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu