Việt Nam Airlines

Hà Giang thông báo "đường dây nóng" hỗ trợ thông tin du lịch

09/11/2021 118 0

Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách trước tình hình dịch COVID-19 cũng như cung cấp thông tin kịp thời cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, du khách đang có kế hoạch du lịch đến Hà Giang thời điểm này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lch (VHTTDL) Hà Giang đã đưa “đường dây nóng” hỗ trợ thông tin du lịch vào hoạt động.

Căn cứ Hướng dẫn số 3862/BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch và tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, khách du lịch có nhu cầu tìm hiểu để thực hiện chuyến du lịch đến Hà Giang được thuận lợi; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo số điện thoại tư vấn viên, cụ thể:

1. Bà Dương Thị Thanh, Trưởng phòng Tuyên truyền quảng bá - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, số điện thoại: 0914192809;

2. Ông Hoàng Ngọc Thắng, Phụ trách Phòng Tư vấn và Xúc tiến du lịch - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, số điện thoại: 0913256566;

3.Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, cán bộ - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, số điện thoại: 0973067555.

tapchidulich

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu