Việt Nam Airlines

DANH SÁCH Thông tin về số điện thoại đường dây nóng của cơ quan quản lý nhà nước và các điểm du lịch

01/02/2019 4328 0

 

 

DANH SÁCH  Thông tin về số điện thoại đường dây nóng của cơ quan quản lý nhà nước và các điểm du lịch

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại

 

Email

1

Ngô Văn Hiếu

Trưởng Phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Quang

0912282078

hieubqhg1102@gmail.com

2

Nguyễn Hữu Việt

Trưởng Phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vị Xuyên

0912335159

nguyenhuuvietvxhg@gmail.co,

3

Nguyễn Thị Túc

Trưởng Phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quang Bình

0834644388

nttuc.qb@hagiang.gov.vn

4

Nguyễn Việt Tuân

Trưởng Phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hoàng Su Phì

0976076356

nguyentuanhsp@gmail.com

5

Hoàng Xuân Tụ

Trưởng Phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Xín Mần

0834325163

hxtu.xm@hagiang.gov.vn

6

Lưu Bá Cường

Trưởng Phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Mê

0912104351

luucuonghuong@gmail.com

7

Hoàng Thế Ngọc

Trưởng Phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Hà Giang

0988323068

htngoc.tp@hagiang.gov.vn

8

Nguyễn Tiến Hồng

Trưởng Phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quản Bạ

0942131270

nnthong.vhtt.qba@hagiang.gov.vn

9

Nguyễn Văn Hiệp

Trưởng Phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Minh

0888696389

vanhieppvh1975@gmail.com

10

Tải Đình Tinh

Trưởng Phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Văn

0915.435.021

taidinhtinh@gmail.com

11

Nguyễn Thị Chanh

Trưởng Phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mèo Vạc

0915395369

ntchanh.mv@hagiang.gov.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu