Việt Nam Airlines

Địa chỉ Khu Tráng Kìm, xã Đông Hà ,Huyện Quản Bạ, Hà Giang

ĐT: 02193836868

Dịch vụ: - phòng quẩy tấu, phòng trình tường giảm 20% ngày thường, cuối tuần giảm 12%;

- Giường cộng đồng giảm 30% ngày thường, cuối tuần giảm 20%