Việt Nam Airlines

 • From date 20/10/2018
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 19 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 11 places
 • 08:45
  Quan Ba Skygate Free

  , , Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

 • 09:30
  Núi Đôi - Cô Tiên Quản Bạ Free

  , , Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

 • 10:15
  CAN TY CITADEL Free

  , , Xã Cán Tỷ, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

 • 11:30
  Tham Ma Slope Free

  , , Xã Lũng Thầu, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 12:15
  Nhà hàng Huận Hiền Free

  , , Xã Phố Cáo, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 14:00
  LUNG CAM HMONG CULTURAL VILLAGE Free

  , , Xã Sủng Là, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 15:00
  Khu di tích Dinh nhà Vương 20,000 đ

  , , Xã Xà Phìn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 16:30
  LUNG CU FLAG POLE 20,000 đ

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 17:45
  Phố cổ Đồng Văn Free

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 19:00
  Nhà hàng Hải Hiền Free

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 21:00
  Caffe A Sử 150,000 đ

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Day 2 8 places
 • 06:00
  Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn Free

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 07:30
  Quán bánh cuốn Bà Hà 40,000 đ

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 09:00
  Mã Pì Lèng Pass Free

  , , Xã Pải Lủng, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

 • 09:45
  SKY PATH Free

  , , Xã Pải Lủng, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

 • 11:30
  Phuc Cai Restaurant Free

  , , Thị trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang

 • 14:00
  Du lịch làng nghề dệt lanh Lùng Tám Free

  , , Xã Lùng Tám, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

 • 15:15
  NAM DAM DAO CULTURE VILLAGE Free

  , , Xã Quản Bạ, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang

 • 18:30
  Nhà hàng Cơm Dân Tộc 1,500,000 đ

  , , Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.