Việt Nam Airlines

Hành trình đến tự hào và hạnh phúc

Hành trình đến tự hào và hạnh phúc
 • From date 26/09/2018
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 17 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 10 places
 • 07:00
  HYDROPOWER PLAN Free

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 09:04
  INTRUSIVE ROCK Free

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 11:20
  Nhà Hàng Bò Thảo Dược 150,000 đ

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 13:58
  KHE LIA PANORAMA Free

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 14:20
  BRACHIOPOD GIAY HOMESTAY Free

  , , Xã Má Lé, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 14:50
  LUNG CU FLAG POLE 20,000 đ

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 15:45
  LO LO CHAI VILLAGE Free

  , , Xã Lũng Cú, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 17:50
  Mã Pì Lèng 500,000 đ

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 20:00
  NGUYÊN COFFEE 150,000 đ

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 21:00
  Thien Huong Hotel 400,000 đ

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Day 2 7 places
 • 07:00
  SKY PATH Free

  , , Xã Pải Lủng, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

 • 09:05
  MA PI LENG VISITOR CENTER Free

  , , Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

 • 11:05
  MA PI LENG PANORAMA Free

  , , Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

 • 13:25
  HO CHI MINH STONE GARDEN Free

  , , Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

 • 17:10
  LO LO TEXTILE COOPERATIVE Free

  , , Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

 • 20:55
  TRADITIONAL HMONG HOUSE IN MEO VAC Free

  , , Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

 • 22:58
  MINT HONEY COOPERATIVE Free

  , , Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.