Việt Nam Airlines

Giai điệu cuộc sống trên miền đá

Giai điệu cuộc sống trên miền đá
 • From date 26/09/2018
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 19 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 12 places
 • 07:00
  VAN CHAI ROCK BOOK Free

  , , Xã Vần Chải, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 08:02
  Bãi đá Hải cẩu Free

  , , Xã Vần Chải, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 08:54
  Tham Ma Slope Free

  , , Xã Lũng Thầu, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 09:44
  LUNG CAM HMONG CULTURAL VILLAGE Free

  , , Xã Sủng Là, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 10:22
  TRADITIONAL HOUSE OF HMONG PEOPLE Free

  , , Xã Sủng Là, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 11:09
  PLANET LIFE CRISIS IN SUNG LA Free

  , , Xã Sủng Là, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 12:25
  Nhà hàng Âu Việt Free

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 15:17
  Dragon Cave Free

  , , Xã Sảng Tủng, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 16:38
  Địa hình Mặt trăng Sà Phìn Free

  , , Xã Xà Phìn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 18:08
  Nhà hàng Ngọc Cừ Free

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 20:10
  Hoa Cuong Hotel 1,300,000 đ

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 22:10
  Phố cổ Đồng Văn Free

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Day 2 7 places
 • 06:00
  Chợ phiên Thị trấn Đồng Văn Free

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 08:01
  Quán bánh cuốn Bà Hà 40,000 đ

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 09:00
  Di tích Đồn Cao Free

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 10:01
  WATER GOD SHRINE IN DONG VAN Free

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 12:01
  Nhà hàng Vị Sơn Quán Free

  , , Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 13:45
  Khu di tích Dinh nhà Vương 20,000 đ

  , , Xã Xà Phìn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

 • 15:30
  THAI PHIN TUNG SACRED TREE Free

  , , Xã Thài Phìn Tủng, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.