Việt Nam Airlines

DANH SÁCH các khách sạn, nhà nghỉ, homestay, nhà hàng trên địa bàn các huyện, thành phố phục vụ Tết Kỷ Hợi 2018

01/02/2019 5948 0

 

 

Stt

Tên cơ sở

Địa chỉ

Số điện thoại

Số người phục vụ

 
 

I

HUYỆN BẮC MÊ

 

2

Khách sạn Hotel Bắc Mê

Tổ 3, thị trấn Yên Phú

0948070008

6

 

3

 Nhà nghỉ Sông Gâm

Tổ 1, thị trấn Yên Phú;

02193841176

3

 

4

Nhà nghỉ Hương Lan

Nhà nghỉ Hương Lan, Tổ 3, thị trấn Yên Phú;

02193851255

2

 

5

Nhà nghỉ Hướng Đông

Tổ 3, thị trấn Yên Phú;

02193241888

2

 

6

Nhà nghỉ Huy Dương

Tổ 4, thị trấn Yên Phú

0914420598

4

 

7

Làng VHDLCĐ 

Thôn Bản Lạn, thị trấn Yên Phú, Bắc Mê

0972086575

 

 

8

Nhà hàng Yến Ngọc

Tổ 1, thị trấn Yên Phú – Bắc Mê

0989.654.220

6

 

9

Nhà hàng Liên Hà

Tổ 3, thị trấn Yên Phú – Bắc Mê

0979.305.565

3

 

10

Nhà hàng Hoa Khuyên

Tổ 3, thị  trấn Yên Phú – Bắc Mê

0916.087.531

5

 

11

Nhà hàng Đồng Quê

Tổ 4, thị trấn Yên Phú – Bắc Mê

0919.174.728

5

 

12

Nhà hàng Anh Tú

Tổ 3, thị trấn Yên Phú – Bắc Mê

0915.875.219

4

 

II

HUYỆN YÊN MINH

 

 

Khách san thảo nguyên

Tổ 3, thị trấn Yên Minh

02193852297

3

 

 

Khách sạn Kiên Thảo

Xóm bản ké, thị trấn Yên Minh

0977231593

3

 

 

Khách sạn Nà Mạ

Tổ 2, thị trấn Yên Minh

01684676955

 

2

 

 

Khách sạn 88

Tổ 7, thị trấn Yên Minh

0961414688

2

 

 

Khách sạn Phương Đông

Tổ 5, thị trấn Yên Minh

0335161288

4

 

 

Nhà nghỉ quang huy

Tổ 6, thị trấn Yên Minh

0948900005

2

 

 

Nhà nghỉ Kim Tinh

Tổ 5, thị trấn Yên Minh

0974793925

2

 

 

Nhà nghỉ phương nam

Tổ 5, thị trấn Yên Minh

0979682319

2

 

 

Nhà nghỉ Bình minh

Tổ 6, thị trấn Yên Minh

0916844124

2

 

 

Nhà nghỉ yên minh

Tổ 5, thị trấn Yên Minh

0979682322

2

 

 

Nhà nghỉ thanh thảo

Tổ 7, thị trấn Yên Minh

0379600553

2

 

 

Nhà nghỉ Thiên sơn

Tổ 2, thị trấn Yên Minh

0968240593

2

 

 

Nhà nghỉ cao nguyên

Tổ 3, thị trấn Yên Minh

0982348008

2

 

 

Nhà nghỉ bình an

Tổ 5, thị trấn Yên Minh

0942910418

2

 

 

Nhà nghỉ trọ thanh bình

Tổ 8, thị trấn Yên Minh

01656648069

2

 

 

Nhà nghỉ trọ hải linh

Tổ 5, thị trấn Yên Minh

01658169919

2

 

 

Nhà nghỉ trọTùng anh

Tổ 2, thị trấn Yên Minh

0988782555

2

 

 

Cháu Tả Thắng

Khai hoang bản vàng Hữu vinh

0975592624

2

 

 

Phi Văn Hùng

Khai hoang bản vàng Hữu vinh

0979249299

2

 

 

Nhà nghỉ du lịch cộng đồng

Cốc pảng Du Già

0852288316

2

 

 

QT Du Già

Cốc pảng Du Già

0357720252

2

 

 

QT Du Già

Cốc pảng Du Già

0335659817

2

 

 

Du Già Homestay

Cốc pảng Du Già

0338992785

2

 

 

Tâm Family Homestay

Cốc pảng Du Già

0352744232

2

 

 

HomestayWaterfall

Cốc pả Du Già

0842892337

2

 

 

HostelGIABACKPCKERHOSTEL

Cốc pảng Du Già

0912849915

2

 

 

BB HOMESTAY

Cốc pảng Du Già

0349871737

2

 

 

MUONGTRAHOMESTAY

Cốc pảng Du Già

0984325403

2

 

 

TÍT MÍT

Tổ 3, thị trấn Yên Minh

0392014332

2

 

 

Hà Anh

Nà Mạ, thị trấn Yên Minh

0362361985

2

 

 

Bích Diệp

Nà Mạ, thị trấn Yên Minh

0917506743

2

 

 

2A HomestayAND

Tổ 1, thị trấn Yên Minh

0983172259

2

 

 

Tôm

Tổ 4, thị trấn Yên Minh

0339470571

2

 

 

Linh Homestay

Tổ 2, thị trấn Yên Minh

01686850553

2

 

 

Bong Bang

Nà Mạ, thị trấn Yên Minh

0982801983

2

 

 

Nhà hàng phúc cái

Tổ 3, thị trấn Yên Minh

02193852050

4

 

 

Nhà hàng thoa thiệu

Tổ 3, thị trấn Yên Minh

02193853008

3

 

 

Nhà hàng minh hải

Tổ 3, thị trấn Yên Minh

02193852109

3

 

 

Nhà hàng thành hanh

Tổ 3, thị trấn Yên Minh

01656761213

3

 

 

Nhà hàng tấn đức

Tổ 6, thị trấn Yên Minh

01238761648

6

 

 

Nhà hàng ngọc anh

Tổ 6, thị trấn Yên Minh

0943090658

3

 

 

Nhà hàng phong vân quán

Tổ 5, thị trấn Yên Minh

0988586124

2

 

 

Nhà hàng biển rừng

Tổ 2, thị trấn Yên Minh

0983471975

3

 

 

Nhà hàng mẹt

Tổ 2, thị trấn Yên Minh

01696788688

2

 

 

Nhà hàng viên thuận

Tổ 8 Nà Đồng

0978578250

4

 

 

Nhà hàng phố núi

Tổ 8 Nà Đồng

0971280389

2

 

 

Nhà hàng thu thủy

Tổ 7, thị trấn Yên Minh

01673298182

2

 

 

Nhà hàng trang cát

Tổ 1, thị trấn Yên Minh

0982335689

2

 

 

Nhà hàng giang tự

Tổ 1, thị trấn Yên Minh

0344266818

3

 

 

Nhà hàng sương thơ 

Tổ 2, thị trấn Yên Minh

02193852297

6

 

III

HUYỆN BẮC QUANG

 

 

Khách sạn Vĩnh Hà khu A+B

Tổ 3, thị trấn Việt Quang

02193823506

 

 

 

Khách sạn Hùng Vân

Tổ 4, thị trấn Việt Quang

02193821678

 

 

 

Khách sạn Thủy Chi 

Tổ 4, thị trấn Việt Quang

01688793623

 

 

 

Khách sạn Toàn Phát

 

Tổ 5, thị trấn Việt Quang

 

0979878953`

 

 

 

Khách sạn Huy Phương

 

Thôn Tân Sơn, thị trấn Việt Quang

 

0966188881

 

 

 

 

Khách sạn Hoàng Hiếu

 

Tổ 7, thị trấn Việt Quang

 

01684122999

 

 

 

 

Khách sạn Tân Bình

 

Tổ 1, thị trấn Việt Quang

 

02193822289

 

 

 

 

Khách sạn Cương Thảo

 

Tổ 5, thị trấn Việt Quang

 

0989344669

 

 

 

 

Khách sạn Huy Anh

 

Tổ 10, thị trấn Việt Quang

 

0941899666

 

 

 

 

Khách sạn Quang Ngọc

 

Tổ 5, thị trấn Việt Quang

 

02193509509

 

 

 

 

Khách sạn Toàn Vinh

 

Tổ 4, thị trấn Việt Quang

 

02193821666

 

 

 

 

Khách sạn Hà Giang

 

Tổ 7, thị trấn Việt Quang

 

02193823486

 

 

 

 

NN Hoa Sữa

 

Tân Lập, TT Vĩnh Tuy

 

01276205696

 

 

 

 

NN Đại Dương

 

Thôn Tân An, xã Hùng An

 

0979588198

 

 

 

 

NN Thanh Loan

Tổ 9, thị trấn Việt Quang

02193508017

 

 

 

 

NN Suối Quang

 

Thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang

 

0987208547

 

 

 

 

NN QuangMinh

 

Thôn Pắc Há, xã Quang Minh

 

0948084711

 

 

 

 

NN Thiên Phú

 

Tổ 5, TT Việt Quang

 

0982311386

 

 

 

 

NN Hoàng Hôn Tím

 

Thôn Tân  Thành, TTVQ

 

094933365

 

 

 

 

NN Hồng Ngọc

 

Thôn Quyết Tiến, TTVTuy

 

0977659057

 

 

 

 

NN Hương Giang

 

Tổ 4 TT Việt Quang

 

0915980777

 

 

 

 

NN Huyền Tuân

 

Thôn Xuân Hòa xã Tân Quang

 

01695031031

 

 

 

 

NN Ngọc Bích

 

Thôn Vinh Quang xã Tân Quang

 

0982208242

 

 

 

 

NN Cương Thảo II

 

Tổ 11 TT Việt Quang

 

0989344669

 

 

 

 

Nhà hàng  Toàn Vinh

 

Tổ 4, thị trấn Việt Quang

 

02193821666

 

 

 

 

Nhà hàng  Toàn Phát

 

Tổ 5, thị trấn Việt Quang

 

0979878953

 

 

 

 

Nhà hàng  Hùng Vân

 

 

Tổ 4, thị trấn Việt Quang

 

02193821678

 

 

 

 

Nhà hàng  Huy Anh

 

Tổ 10, thị trấn Việt Quang

 

0941899666

 

 

 

 

                                       

Nhà hàng   Tư Sương

 

 

Tổ 13, Thị trấn Việt Quang

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Related Post

Sample Plan